Hova tovább falusi közösségek ?

2015. április 16.
Írta: Keszég Kornél Találatok: 4724

A 2015-ös költségvetés, a falvak költik a 3%-ot míg a város a 97%-ot

A városi képviselő testület a múlt év végén megszavazta az ezévi, 2015-ös költségvetést. A törvény szabta 10%-kal kisebb falusi költségvetéseket. Tudvalevő, hogy Zombor város lakosságának 45%-a a falvakban él, a költségvetés, azaz mindannyiunk közös költségvetése nem ezen arányban osztódik. A város össz költségvetése 2.914.711.000 dinár ebből a falvaknak 90.024.000 dinár jutott, ami messzemenőleg nem a 45%, hanem csak 3,08 %, azaz mondhatjuk nevetséges.  Míg a 2013-as költségvetésnél némi emelés követekezett be, s a falvak az összpénz 6%-át kapták, ma a 2015-ös évben ez nem több mint 3%. Akkor elismerésnek, s egy növekvő tendenciának látszott, s ma már láthatjuk hova vezetett.

Aki követi a városi költségvetést, fejlesztéseket, az láthatta, hogy volt pár falu (Őrszállás, Monostorszeg) amit mindig nagyobb figyelemmel követett a városvezetés, mondhatni lobbi. Érdekes mód ezek a települések elveszítették az új költségvetés alakításakor a lobbit, más falvak kezdtek favorizálva lenni, ezt láthatja az olvasó a táblázatot megtekintve.

A kilencvenes években egy olyan szabályt követtek a falusi költségvetések meghatározásakor, hogy figyelembe vették a lakosok számát, gazdasági fejlettségét, munkaviszonyban levőket, s így alakult ki a település költségvetése. Ma már nem látni ezt a számok alakulásában. Ha nem vesszük figyelembe a lobbit, s itt is EU-s mércékkel kvótában gondolkozunk, ami a lakosok számát veszi figyelembe, akkor a táblázatban láthatja az olvasó, mi is történik a 2015-as esztendőben.

A táblázatban az olvasó láthatja merre halad a város mindenkori politikája a falvakban élőkhöz, nem számítva milyen hatalom székel épp az egykori megyeszékhelyen. Az elmúlt pár évben több mérföldköves változás következett be a városi kommunális politikában, három felé hasították a kommunális közvállalatot, s politikai alapon alkalmazott munkásokkal feldúzzasztva, persze a közös költségvetés terhére.

Ebben a periódusban a falvaktól elvették a kommunális munkásokat, s az újjonnan alapított vállalatokba kanalizálták őket, emellett a közvilágítást központosította. Mindent a városból próbálnak, próbálnának irányítani.

A 2015-ös költségvetés mérvadó számai: a szerb kormány 10%-os csökkentést irányzott elő, itt a város alkalmazhatott volna pozitív diszkriminációt, s máshonnan csoportosította volna el az összeget a falvaknak meghagyva az előző évi költségvetést.

A tanulmányozást követően mindenképp leszögezhetjük, mindenképp a falvak közül a két legnagyobb vesztes Bezdán és Csonoplya. Miért is? Erre a válasz a színfalak mögött lehet, talán büntetik, talán leckéztetik a falut, de miért? Hisz azonos a faluvezetés a városival. Az új költségvetésben a falvak közül a két leglátványosabb különbség pozitív irányban Sári és Sztapár. Bármilyen kritériumot veszünk figyelembe, a költségvetésük messze túlnyúl a reális lakosságszámhoz viszonyítva.

A 2015-as költségvetés mindenképp kisebb lehetőséget nyújt a falvaknak, erre a város keretet is szab, hogy mennyi is teljesül, ez majd kiderül. Csak Bácsgyulafalva költségvetése csökkent 10%-al, azaz 45.000 dinárral, a többi falvaktól több százezer dinárnyi pénzelvonás történt.

 

FALVAK

LAKOSSÁG

KÖLTSÉGVETÉS

2013

2014

2015

Kerény

5.166

21.564.000

15.110.000

11.827.000

Őrszállás

4.075

16.618.000

11.640.000

8.371.000

Bezdán

4.730

13.053.000

9.580.000

7.728.000

Monostorszeg

3.524

11.692.000

8.200.000

7.621.000

Csonoplya

3.465

8.618.000

6.030.000

4.925.000

Sztapár

3.340

14.000.000

9.800.000

8.371.000

Nemesmilitics

2.808

11.235.000

7.950.000

6.254.000

Regőce

2.053

9.773.000

6.840.000

6.141.000

Sári

1.837

11.970.000

8.380.000

7.215.000

Gákova

1.836

6.236.000

4.360.000

3.920.000

Bácsgyulafalva

1.728

6.732.000

4.720.000

4.675.000

Küllőd

1.365

6.772.000

4.740.000

4.029.000

Doroszló

1.570

7.138.000

5.000.000

4.400.000

Béreg

1.158

5.054.000

4.240.000

2.851.000

Haraszti

411

1.886.000

1.886.000

1.696.000

 

39.066

152.341.000

108.476.000

90.024.000

 

 

Info
Bácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió
Menü
Időjárás