Becsengettek a bácsgyulafalvi iskolába

2018. szeptember 10.
Írta: Keszég Kornél Találatok: 3246

133. tanítási évben először összevont tagozaton tanulnak a bácsgyulafalvi elsősök

A bácsgyulafalvi iskola számára első tanítási év még a XIX. század utolsó éveiben kezdődött 1885-ben. 133 évet követően először összevont tagozaton tanul az első és a negyedik osztály a magyar tagozaton.

Az első tanévben Nagy József tanítóra több mint négyszáz tanuló jutott, ma az iskola tanulóinak a létszáma már csak a töredéke, ahogy a falu lakosainak a száma is csak a töredéke, annak, amikor a falut alapították.

Ebben az évben 5 magyar elsős kezdte meg a tanulmányait az általános iskolában Szűcs Éva tanítőnővel, aki az elsősök mellett a negyedikeseket is tanítja. Tavaly heten kezdték az elsőt.

Mint minden évben az idén is kis nyugat-bácskai körkép, a környező településeken mi a helyzet.

Zombor város területén összesen 574 (tavaly 675), ebből 356 (tavaly 398) a városban, 218 (tavaly 277) pedig a környező falvakban.

Ebben az évben nem tudok az olvasóknak részleges áttékintést adni az elsősök számáról a környező falvakban, mert egyetlen helyi napilap, a Zombori Újság sem részletezte, de az aktív városi honlap se közölt részletes információt. Saját nyomozásom után a következő adatokhoz jutottam: a magyar falvakban így alakult az elsősök száma: Bácsgyulafalva 5, Bezdán 8, Kupuszina 9, Kúla 10, Gombos 2, Nemesmilitics 7, Zombor 5.

Ebben az évben a bácsgyulafalvi iskolában az öt magyar elsős mellett három diák kezdte meg tanulmányait az összevont szerb tagozaton. A környező szerb falvakban, hasonló számú lakosok mellett Regőcén 9-en, míg Sárin (Aleksa Šantić) 8 diák indult az első osztályba a szerb tagozaton!

Ha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, kevesebben kezdték az első osztályt. Már nem csak a magyar és falusi iskolákban csökken a tanulók létszáma, a városi iskolákat sem kerüli el a csökkenés. A legnagyobb Dositelj iskolában is egy tagozattal kevesebb kezdi, azaz a 4 helyett csak 3, s ha figyelembe vesszük, hogy évek óta bezárták az Október 22 Általános Iskolát, a Testvériség Egység az egykori 4-5 tagozat helyett ma egy magyar és egy szerb tagozata van állami nyelven, hihetetlenül felelőségteljes lesz a munka, amiben meghatározzák az oktatási stratégiát, azaz melyik iskolák maradnak és hol szünnek meg tagozatok. Az elkövetkező évben mindenképp kiderül, merre tovább.

Info
Bácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió
Menü
Időjárás